STOŽNICA kot geometrijsko mesto

Avtor:
Hana
Ali obstaja enotna definicija za vse stožnice? Povezava je v razmerju med razdaljo točka-gorišče in točka-vodnica. Če je to razmerje konstantno potem točka nam opiše stožnico. Katero? Verjetno je odvisno od vrednosti razmerja! Sedaj razišči sam!
Lahko opaziš, da s to konstrukcijo ne dobiš nikoli krožnice. Ko izsrednost se približuje vrednosti 0 (nič), bo elipsa vedno manj sploščena, a ne bo nikoli krožnica! In nenazadnje: Glej, glej... tudi povezava med stožnicami in pravokotnimi trapezi: krak trapeza je...