Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Sumas de Riemann

Permite cambiar : A definición función (f(x)) Os extremos do intervalo [a,b], arrastrandoos na vista gráfica, ou introducindo as súas coordenadas para maior precisión. O número de subintervalos da partición (n). A FUNCIÓN f(X) DEBE SER CONTINUA NO INTERVALO [a, b], XA QUE SE NON , O PROGRAMA PODE PRESENTAR ERROS A partir dos datos anteriores: Seleccionando "Datos da Partición" proporciona : os extremos de cada subintervalo da partición (Xi), a amplitude de cada subintervalo (Xi+1-Xi), o máximo de f(x) en cada subintervalo (Mi), o mínimo de f en cada subintervalo (mi), a área de cada rectángulo de "altura máxima" e base a amplitude dun subintervalo (Xi+1-Xi)Mi, e finalmente a área de cada rectángulo de "altura mínima" e base a amplitude dun subintervalo, (Xi+1-Xi)mi Seleccionando "Suma Superior" proporciona o valor númérico e a representación gráfica, da Suma Superior da función f(x) correspondente a partición de tamaño n dun intervalo [a,b] Seleccionando "Integral Definida" proporciona o valor numérico e a representación gráfica da integral definida de f(x) en [a,b].