Problema de Geometria 178 (ESL): Quadrilàters, relació àrees

Autor:
Arnau
Descobreix la relació entre les àrees del quadritater ABCD i el format pels punts de tall dels segments generats per la trisecció dels seus costats. No depèn de la posició dels punts A, B, C o D, que es poden moure. Es pot generalitzar, quan dividim en n parts iguals cada costat? Pots moure el punt lliscant n