Transportar un angle

Transportar un angle qualsevol és construir un altre d'igual valor sobre una recta que conté un costat de l'angle transportat i el vèrtex és un punt de la mateixa. Aquesta construcció segueix els mateixos passos que si la féssim dibuixant amb un regle i un compàs.

[i]Feu clic succesivament a les caselles de control.[/i]