Logaritamska funkcija

Vrednosti a, b, c su promenljive veličine. Promenom odgovarajućih parametara menja se i vrednost funkcije. Pomoću odgovarajućih dugmadi može se menjati osnova funkcije. Klikom na dugme CANCEL, vrednost parametara se vraća na početak.