Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Harmonisk bølge

Harmonisk bølge

Harmonisk bølge

En harmonisk bølge er karakteriseret ved bølgelængden, , der er afstanden mellem to bølgetoppe, frekvensen, f, der er antallet af bølgetoppe der passerer et bestemt sted pr. tidsenhed og amplituden, A, der er det maksimale udsving fra ligevægtsstillingen.