Prisma optikoa

Autor:
Fran
Tema:
Prisma
Simulazioak lagun lezake ulertaraten zergatik separatzen diren izpi zuriko kolore diferenteak prisma baten laguntzaz. Lotzen dituen kontzeptuak honako hauek dira: optika geometrikoa, Snellen legea, errefrazio indizea, espektro ikuskorra edo ikusgaia eta trigonometria basikoak. Erabili daiteke ikasleek konproba ditzaten simulazioak ematen dituen angeluak. Baita ere ikusteko zergatik ez diren posible eraso angelu guztiak. Balio jakin batetik behera islapen osoa gertatzen da 2. banaketa gainazala eta ondorioz ez dira gainazal horretatik izpi errefraktatuak agertzen. Simulazioak ez daratsutsa izpi islaturik ezta ere izlapen oso, hau gertatzen denean.
Simulazioak lagun lezake ulertaraten zergatik separatzen diren izpi zuriko kolore diferenteak prisma baten laguntzaz. Lotzen dituen kontzeptuak honako hauek dira: optika geometrikoa, Snellen legea, errefrazio indizea, espektro ikuskorra edo ikusgaia eta trigonometria basikoak. Erabili daiteke ikasleek konproba ditzaten simulazioak ematen dituen angeluak. Baita ere ikusteko zergatik ez diren posible eraso angelu guztiak. Balio jakin batetik behera islapen osoa gertatzen da 2. banaketa gainazala eta ondorioz ez dira gainazal horretatik izpi errefraktatuak agertzen. Simulazioak ez daratsutsa izpi islaturik ezta ere izlapen oso, hau gertatzen denean.