Correlatie en regressie / Correlation analysis

Onderwerp:
Correlatie
Verschuif de zwarte punten en kijk wat er met de ligging van de regressielijn en de corrolatiecoefficient gebeurt. Probeer ook de correlatiecoefficient op 0 of 1, -1 te krijgen. Drag the black dots and see what this does to theline and value of the corrlationcoefficient. Try to get the value of R equal to 1,-1 or 0.
Wat valt je op als de waarde R gelijk is aan 1 of -1? Wat valt je op als de waarde van R gelijk is aan 0? Note what is special if the value of R equals 1 or -1? Note what is special if the value of R equals 0?