Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Correlatie en regressie / Correlation analysis

Verschuif de zwarte punten en kijk wat er met de ligging van de regressielijn en de corrolatiecoefficient gebeurt. Probeer ook de correlatiecoefficient op 0 of 1, -1 te krijgen. Drag the black dots and see what this does to theline and value of the corrlationcoefficient. Try to get the value of R equal to 1,-1 or 0.