Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

MYŠPOK - LAMPA VE VLAKU - KLASICKÝ FYZIK

1) Popis z pohledu S' (pozorovatel ve vlaku)

2) Popis z pohledu S (pozorovatel na Zemi)

3) Výpočty pomocí Galileovy transformace