Geometrisk tillämpningar med undersökning av extremvärden

Författare/skapare:
Edward
Område(n):
Derivata
Vi undersöker en rektangels största yta, som är inskriven i en triangel med höjden H=4 och basen B=7 så att rektangelns hörn ligger på triangelns sidor och ena sidan ligger längs basen.
Här finns ganska många inställningar. Normalt bildas ett uttryck för arean A(x) som undersöks för extremvärden. Intressant att inte positionen av ena hörnet C inverkar på svaret endast B och H. Brändöiten EK (2012)