Eksempel 4

Inde på land er der en sø i form af en trekant. tre forskellige lande grænser op til søen, sådan at hvert af de tre lande er ene om at have en side i trekanten som en del af sin grænse. 1) Lav en tegning af situationen og undersøg, hvem der må fiske hvor. 2) Hvilke geometriske begreber er der i spil?