Taustaa

Tekijä:
P Porras
"Kirjoista toimintaan ja mekaniikasta ymmärrykseen" Hankkeen ideana on siirtyä pois kirjakeskeisestä matematiikan opetuksesta edistämällä opetuksen toiminnallisuutta ja monimuotoisuutta. Hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä peruskoulun edustajien kanssa. Tarkoituksena on pilotoida uusia toiminnallisia opetuspaketteja, jotka rakennetaan uutta opetussuunnitelmaa noudattavan matematiikan opetuksen tueksi. Opetukseen tuodaan oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia OPS 2016 -hengen mukaisesti esimerkiksi geometriaan tai koodaukseen liittyen. Niihin pyritään yhdistämään muun muassa liikunnallisuutta sekä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua. Useimmat tehtävät pyritään suunnittelemaan niin, että kallista erikoisvälineistöä ei välttämättä tarvita. Tavoitteena on kehittää opetusta eri tasoisia ja eri tavoin oppivia oppilaita palvelevaksi. Tämä hanke keskittyy luokka-asteisiin 3 - 6. Materiaalipankista löytyy toiminnallisia oppimismenetelmiä opettajan tueksi eri luokka-asteille. Ideat on jaettu luokka-asteittain ja aihealueittain. Osa menetelmistä on käytettävissä useammassa aihealueessa, mutta ne on kuvattu vain yhdessä kohtaa. Lisätietoja voi kysellä Päivi Porrakselta (enimi.snimi@saimia.fi). Hänelle voi lähettää myös uusia ideoita toiminnallisuuteen liittyen. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Materiaali on kaikkien vapaasti käytettävissä, mutta liitettäessä muuhun materiaaliin, on mainittava LUMA Suomi ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Image