KVIZ - Trigonometrijski omjeri

1. Sinus kuta u pravokutnom trokutu je omjer

Uključite sve točne odgovore

2.

2.

Koliko iznosi vrijednost ?

Uključite sve točne odgovore

3. Ako je onda je

Uključite sve točne odgovore

4.

4.

Kolika je duljina stranice c ?

Uključite sve točne odgovore

5.

5.

Kolika je visina stabla koje baca sjenu duljine 3 m kada Sunčeve zrake padaju na Zemlju pod kutom ?

Uključite sve točne odgovore

6.

6.

Ako je nagib skijaške staze 25 %, to znači da se nadmorska visina smanji 25 m za 100 m horizontalne udaljenosti. Koliki je kut pada skijaške staze ?

Uključite sve točne odgovore

7.

7.

Kolika je visina v štikle?

Uključite sve točne odgovore