Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

samanthara rekhala madyakonalu

సమాంతర రేఖల మధ్య కోణాలు

ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాదానాలు ఇవ్వండి

1. సమాంతర రేఖల మధ్య ఎన్ని రకాల కోణాలను గమనించారు? .......................................................................... 2.2.పై కోణాలు కాకుండా ఇంకా ఏవైనా కోణాలను గుర్తించ గలరా? .............................................................................................. 3.వరుస అంతర కోణాల మొత్తం 180 కన్నా తక్కువ అయితే జరిగే మార్పులు చెప్ప గలరా? ....................................................................................................