Язгууруудыг олох

Зохиогч:
Ch.Tsogbuyan
Квадрат тэгшитгэлийн язгууруудыг олох