Undersökan andragradsfunktioner

Författare/skapare:
Elena Saar, Hanna Ehn
Variera värdet på a, b och c med hjälp av glidarna för att se hur detta förändrar utseendet på andragradsfunktionen. Börja med att förändra ett av värderna i taget och skriv en slutsats om hur detta värde påverkar funktionens utssende/läge i koordinatsystemet.