Manipulerbar triangel - kateter

Här har ni en triangel där ni kan ändra båda kateterna för att se hur sinus och cosinus förändras.