Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

knopen en buiken

  • In sommige posities is de waarde van de begingolf en de reflectie tegengesteld. In de staande golf (de resultante van beide) heffen ze elkaar op en is de ampitude steeds 0. Deze posities noemen we de knopen van de staande golf.
  • In sommige posities is de waarde van de begingolf en de reflectie gelijk. In de resultante versterken ze elkaar en is de ampitude maximaal. Deze posities noemen we de buiken van de staande golf.