Krychle - Kvádr - Hranol

Manipulací s vrcholy krychle ji změňte na kvádr, potom na hranol, kolmý i kosý, konvexní i nekonvexní.