Računanje površine paralelograma

Paralelogam - računanje površine