Märka matemaatikat enda ümber

Joonista õpitud kujundid