אלכסון קבוע במלבן

בפעילות חוקרים קשר בין אורכי הצלעות של מלבן כשאורך אלכסון המלבן קבוע
גררו את קודקודי המלבן ובדקו מה משתנה ומה נשאר קבוע במלבן שערו מה צורת הגרף המתאר את השתנות אורך אחת הצלעות לפי השתנות אורך הצלע השנייה הקישו על החלון גרף וגררו את קודקודי המלבן סמנו על הגרף נקודה בה a=b איזה מלבן מתאים לנקודה זו? גררו את ובדקו מצאו את אורכי צלעות המלבן במקרה זה בדקו באמצעות משפט פיתגורס רשמו ביטוי לאורך אחת הצלעות לפי אורך הצלע השנייה רשמו פונקציה מתאימה בשורה שבתחתית המסך והשוו עם הגרף שהתקבל בעת הגרירה