Fasförskjutning i induktiva kretsar

Modellen visar en enfas sinusvåg som presenterar U (spänning), I (ström) och P (aktiv effekt). Kopplad till sinusvågen finns en effekttriangel som även presenterar S (skenbar effekt) samt Q (reaktiv effekt).

Justera fasförskjutningsvinkeln och se på vilket sätt som de övriga värdena påverkas. Märk väl hur P (röd kurva) och I (grön kurva) kommer att förflytta sig i sidled.