Fallet

Fallende gjenstand

En gjenstand som faller