Sinin ja kosinin symmetriaominaisuudet

Tekijä:
kaisa.hautio
Havainnollistetaan suplementtikulmien ja vastakulmien siniä ja kosinia.
  1. Palauta mieleen, miten yksikköympyrän kehäpisteen koordinaateista saadaan selville kulman sini ja kosini.
  2. Valitse näkyviin vaihtoehto suplementtikulmien sini ja kosini. Millaisia ovat suplementtikulmien sinit toisiinsa verrattuna, entä kosinit?
  3. Valitse näkyviin vaihtoehto vastakulman sini ja kosini. Millaisia ovat vastakulman kosinit toisiinsa verrattuna, entä sinit?