Το Πυθαγόρειο θεώρημα

Παρακάτω υπάρχουν τρία τετράγωνα. Μετακινήστε τα χρωματιστά πολύγωνα που βρίσκονται στο εσωτερικό των δυο τετραγώνων ώστε να καλύψουν πλήρως το λευκό τετράγωνο. Τι συμπεραίνετε; Μπορείτε να βρείτε τη μαθηματική σχέση που συνδέει τις πλευρές του τριγώνου;
Ισχύει πάντοτε το συμπέρασμά σας; Μεταβάλλετε το μέγεθος της γωνίας α, αλλά και το μήκος των πλευρών του τριγώνου. Τι παρατηρείτε; Μπορείτε να διατυπώσετε ολοκληρωμένα την ανακάλυψή σας;