Composició de moviments

Anem a estudiar moviments que resulten de la combinació de dos moviments diferents. El nom de cadascun dels arxius és la família de corbes que descriu el moviment. Els objectiu són:
  • veure com la descripció d'un moviment pot ser més simple fent-la com a combinació de dos moviments més simples.
  • determinar, com afecten els paràmetres.
La imatge del llibre és d'aquesta pàgina https://www.dallasnews.com/life/life/2016/10/14/bottle-flipping-became-addictive-pokemon-go.
Composició de moviments