X(7) Gergonne point

Onderwerp:
Coördinaten

Gergonne point

  • The Gergonne triangle of a triangle is defined by the 3 touchpoints of the incircle on the 3 sides. The touchpoint opposite A is denoted TA, etc.
  • The lines ATA, BTB, CTC cross at the Gergonne point.
The barycentric coordinates of this point depend on the lengths of the sides of the triangle.

punt van Gergonne

Het punt van Gergonne is het gemeenschappelijke snijpunt van de lijnen door de hoekpunten en de raakpunten van de ingeschreven cirkel. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.