Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Rita linjära funktioner, k som heltal

Dra de svarta punkterna för att förändra den röda räta linjen. Målet är att få grafen att överensstämma med den angivna funktionen. Tryck på 'Rätta' för att kontrollera om du gjort rätt och tryck på 'Ny funktion' för att få en ny funktion.