Açı

Açı nedir?

Tüm uygun cevapları işaretleyin

Açı Tanımı -1

Işınlar arasında oluşan açıklığın uzaklığı denildiğinde bu uzaklık nasıl ölçülebilir?
  • Bu problem lineer bir uzaklık yerine dairesel bir uzaklık tanımlayarak halledilebilir ki radyan kavramı bu anlama gelmektedir. Radyan, bir çemberin yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit olan açıyı ölçme birimidir. 1 radyan ya da yaklaşık 57,2958 derecedir. (Aslaner, 2018)
  • Yarıçap değeri 1 m, olan bir çemberde 1 m uzunlukta yayı gören merkez açı 1 radyan'dır.
  • Radyan, açısal ölçünün standart birimidir. Bir açının radyan olarak ölçümü sayısal olarak bir birim yarıçaplı çembersel yayının uzunluğuna eşittir.

Açı Tanımı -2

  • Açının kollarından birinin diğeri üzerinde çakıştırılması için gerekli olan en küçük dönme miktarı olarak ta bakılabilir (Webster's Collegiate Dictionary, 1963, Akt:Aslaner, 2018)

Açı Nedir?

  • Eğer açının kollarından birinin diğeri üzerinde çakıştırılması için gerekli olan en küçük dönme miktarları (dairesel uzunluk=radyan) aynı ise yani yay uzunlukları / yarıçap oranları eşitse iki yay da aynı açıyı göstermektedir.
  • Burada mavi yay ile kırmızı yay ölçüleri birbirine eşittir. Yay ölçüleri açısal bir ölçüdür. Aynı orana (yay uzunluğu/yarıçap) sahip olan yayların ölçüsü eşittir.