Διάγραμμα U-t στην Ε.Ο.Κ.

Διάγραμμα U-t στην Ε.Ο.Κ.