Potència d'un punt respecte d'una circumferència o d'una esfera

Autor:
Bernat
Tema:
Esfera
L'eix radical de dues circumferències és el conjunt de punts que tenen la mateixa potència respecte de dues circumferències. Seguint el mateix model podríem parlar del pla radical. És una altra proposta per fer amb GeoGebra!