Metoda supstitucije i metoda suprotnih koeficijenata

Metode supstitucije i suprotnih koeficijenata - uvježbavanje

Riješi zadane sustave jednadžbi u bilježnici. Odaberi metodu koja je najpogodnija za zadani sustav. Rješenja jednadžbi (uređene parove - točke) ucrtaj u koordinatni sustav na geografskoj karti. Za svako rješenje napiši u kojoj se državi nalazi ili na kojoj se geografskoj lokaciji (more, planina) na karti se točka nalazi.

Sustav jednadžbi x + y = -1 x - y = -7 Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

Sustav jednadžbi 9x - 5y =-8 8x - 7y= -2 Geografska lokacija na kojoj se nalazi uređeni par je...

Sustav jednadžbi x + 2y = 3 3x + 2y = 1 Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

Sustav jednadžbi - x + y = - 4 -2 x + 3y = - 7 Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

Sustav jednadžbi 2x + 2y = 12 -3 x + 5y = 14 Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

Sustav jednadžbi -x + y = -6 x - 4y = 0 Geografska lokacija na kojoj se uređeni par nalazi je...

Sustav jednadžbi 5x - 3y = 24 -2x + 3y = -15 Geografska lokacija na kojoj se uređeni par nalazi je...

Sustav jednadžbi 12x - 2y = -8 6x - 3y = 0 Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

Sustav jednadžbi x = 1 x - y = 2 Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

Sustav jednadžbi 5x + y = -13 x = -3 Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

Sustav jednadžbi 8x - y = -39 -x - 10y= 15 Država u kojoj se uređeni par nalazi je...

Sustav jednadžbi y = -3x -7x - 2y= -1 Država u kojoj se uređeni par nalazi je...