Ellipser och trianglar

Här undersöker vi ellipser. Denna ellips har sin mittpunkt i origo. Du kan flytta på brännpunkten A och punkten B som anger var den skär y-axeln. Sedan kan ellipsen roteras med vinkeln alfa (glidaren). Och så kan man undersöka vad som händer om vi drar tangenter genom en punkt på x-axeln P1 till ellipsen och speglar P1 i tangeringspunkterna.