La mosca (segons una idea de M.Guzmán)

Autor:
Roger

La mosca

La mosca descansa sobre una de les monedes

La mosca ha aterrat sobre una de les monedes i vol passejar-se per totes les monedes, sense deixar-se'n cap i passant una sola vegada per cada una. Fa salts, sense volar, de manera que pot passar d'una moneda a una altra sempre que sigui adjacent. Ho pot aconseguir? Estudia els itineraris possibles en funció de la moneda inicial. Pots canviar les mides del rectangle de monedes (paràmetres m i n). a) Llegeix amb molta atenció l'enunciat i mira d'explicar-ho a un company. b) Descriu les estratègies i camins que has usat per a cercar la solució. c) Revisa el teu resultat.