Ε.Ο.Κ. με όχημα και διαγράμματα

Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα όχημα που εκτελεί μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και τα διαγράμματα θέσης - χρόνου και ταχύτητας - χρόνου.