שני מעגלים ומשולש חסום

שני מעגלים נחתכים בנקודה A והנקודה C היא על אחד המעגלים. הנקודה D על המעגל השני כך ש CD עובר דרך הנקודהB . הזיזו את הנקודה E (האדומה) שעל המעגל. מה ניתן לומר על המשולש AEF כשמזיזים את E? (הזזת הנקודה C תשנה את גודל המעגל)
א. מה משותף לשני המשולשים? בדקו מצבים שונים. ב. הציגו את הזוויות והסבירו ממצאכם. המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות GeoGebra‏