Przeniesienie kąta

Przeniesienie kąta to skonstruowanie kąta na wzór jakiegoś innego, danego wcześniej.

Przeniesienie kąta

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: kąt BAC Konstrukcja:
  1. Kreślimy prostą i oznaczamy dowolny punkt na prostej jako A'.
  2. Rysujemy okrąg o środku w punkcie A, który będzie przecinał ramiona kąta w punktach E i D.
  3. Rysujemy okrąg o środku w punkcie A', o identycznym promieniu jak ten z wcześniejszego punktu.
  4. Oznaczamy punkt przecięcia okręgu o środku A' z prostą jako D'.
  5. Rysujemy okrąg o środku w punkcie D' i promieniu DE.
  6. Oznaczamy punkt przecięcia dwóch narysowanych okręgów jako E' (dowolny z dwóch punktów).
  7. Kreślimy półprostą A'E'.
  8. Kąt E'A'D' będzie kątem o identycznej mierze jak kąt BAC.