Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Horizontalna asimptota

Horizontalna asumptota funkcije

Granična vrednost funkcije će nam poslužiti u ispitivanju ponašanja funkcije prema linearnoj funkciji. Reč asimptota je grčkog porekla i prevedeno na naš jezik ASIMPTOTA funkcije je prava kojoj se grafik funkcije stalno ptibližava a nikad je ne dotiče. Pr.1. je definisana na celom skupu i postoji Isto tako možemo odrediti i Na osnovu dobijenih rezultata zaključujemo da kada se x neograničeno povećava (odnosno neograničeno smanjuje ) funkcija se približava pravoj x=2. U opštem slučaju uvodimo sledeću definiciju: Def.1. Prava je horizontalna asimptota za funkciju , , ako je ili .