Geometrik Gauss eleme yöntemi

Author:
Can Ozan

Gauss eleme yönteminin geometrisi

Elimizde ve doğrusu varsa, bunların kesişimini bulmak için iki doğruyu aynı anda sağlayan noktalara bakarız. Cebirsel olarak, bir denklemi sıfırdan farklı bir sayısı ile çarpıp, değişkenlerden birini yok edecek değerini ararız. Örneğin birinci doğrunun katını ikinci doğruya eklersek, elimize geçen yeni denklem olur. Gauss eleme yöntemi olarak bilinen bu işlem geometrik olarak, doğrularımızdan birini, kesişim noktası etrafında döndürmeye karşılık gelir. Aşağıda değerini değiştirerek kesişim noktasından geçen dikey doğruyu bulmaya çalışın.

Geometrik Gauss eleme yöntemi