Sistemes lineals 2 x 2

Presentació de sistemes d'equacions lineals 2 2, amb la solució numèrica i gràfica. Podeu,
  • Canviar els coeficients de les equacions
  • Visualitzar o amagar les taules numèriques de solucions de cada equació i la solució numèrica i gràfica del sistema
Qüestions per a l'alumnat:
  • Desactiveu les caselles de control 'taules' i 'solució'.
  • Proposeu un sistema mitjançant la introducció de coeficients que vulgueu.
  • Resoleu el sistema en un full de treball a part, algèbricament i gràficament .
  • Comproveu la solució obtinguda activant les caselles que heu desactivat al principi.