Logaritmer - Introduktion

Nedenfor vises grafen for . Den omvendte funktion til er 10-tals-logaritmen, som betegnes . Den blå linje illustrerer vores normale "læseretning" for , mens den røde linje illustrerer, hvordan man læser den baglæns, når skal bestemmes.

Opgave 1

Bestem vha. grafen tallene log(6), log(12) og log(24). Tjek resultaterne i Maple.

Opgave 2

Undersøg hvilke tal, der har negative logaritmer. Er der et tal, hvor logaritmen er 0?

Opgave 3

Argumentér for, at definitionsmængden for log-funktionen er alle de positive tal. Argumentér for, at værdimængden for log-funktionen er alle tal. Hint: Husk, at definitionsmængden er de tal, som kan indsættes i funktionen (i det her tilfælde de mulige y-værdier), og værdimængden er de mulige værdier for log(y).