Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

El·lipsògraf de l'Hôpital

Guillaume François Antoine, Marquis de L'Hôpital (1661-1704). En al seva obra pòstuma Traité analytique des sections coniques et de leur usage pour la résolution des équations dans les problêmes tant déterminés qu'indéterminés (1707), trobem a les pàgines 43-45 la demostració de la propietat amb la imatge de l'applet a la pàgina 56. Aquest el·lipsògraf s'atribueix també a,
  • Arquimedes (287aC-212aC). No es té referència
  • Procle de Lícia (412-485). En el seu Comentari sobre el primer llibre dels Elements d'Euclides, descriu l'el·lipse de la manera que es presenta en aquest el·lipsògraf però no parla de l'instrument. Es pot trobar a la pàgina 86 de la traducció anglesa de Morrow, G. R. (1970), Proclus. A commentary of the First Book of Euclid's Elements. Princeton University Press, Princeton.