Yhdistetyn funktion integraali

Varsinainen integrointi tapahtuu integroimiskaavojen  avulla. Näillä kaavoilla muodostetaan funktioiden integraalit edellisiä  sääntöjä noudattaen.  Huomaathan, että ei ole olemassa mitään yleistä  sääntöä, jolla funktioiden tulo voitaisiin integroida aina.[br][br]Peruskaavat ymmärtää ja oppii käyttämään helposti  derivoinnin kautta. Vertaa kyseisiä kaavoja vastaaviin  derivoimiskaavoihin niin, että havaitset vastaavuudet. Integroimissääntö 4 eli yhdistetyn funktion integroiminen tuo hieman haastetta integraaleihin.  Tarkastellaan kaavaa hieman: [br]  [br]  [math]\LARGE \int f\left (g(x)\right )\cdot g'(x)=F\left ( g(x)\right )+C[/math].[br]    [br][br]Funktio [i]f[/i] on varsinainen integroitava funktio ja [i]g[/i] on kyseisen funktion sisäfunktio. Kaavan vasemmalla puolella on kertoimena [i]g[/i]'([i]x[/i]), jota ei ole missään kaavan oikealla puolella. Yhdistetyn funktion derivaatta on [br]  [br]   [math]\LARGE D F\left ( g(x)\right ) =f(g(x))\cdot g'(x)[/math],[br]   [br]joten vastaava integroimiskaava saadaan lukemalla oikealta vasemmalle. [br]  [br]Alla on esimerkkejä yhdistetyn funktion integroimisesta. Muista, että integraalin saa lisätä vain vakiotermejä;  ei siis muuttujaa sisältäviä termejä.  Jos vakiotermejä lisätään integraaliin, niin ne on poistettava vastaoperaatiolla. Alla olevissa esimerkeissä integraalimerkin vasemmalla puolella näkyy sinisellä vastaoperaatio ja oikealla tarvittava vakiotermin lisäys. [br][br][color=#0000ff]Esimerkki 1. [br][br][/color][math]\Large \int \overbrace{(2x-1)^2}^{f^n}dx =\textcolor{blue}{\frac{1}{2}} \int \overbrace{\textcolor{blue}{2}}^{f'} \overbrace{(2x-1)^2}^{f^n} dx=\textcolor{blue}{\frac{1}{2}} \cdot \overbrace{\frac{1}{2+1}}^{\frac{1}{n+1}}\overbrace{(2x-1)^{2+1}}^{f^{n+1}}+C=\frac{1}{6} (2x-1)^3+C[/math][br][br][br][br][color=#0000ff]Esimerkki 2.[br][br] [/color][math]\Large \int x\overbrace{(2x^2-1)^{-3}}^{f^n}dx=\textcolor{blue}{\frac{1}{4}}\int \overbrace{\textcolor{blue}{4}x}^{f'}\overbrace{(2x^2-1)^{-3}}^{f^n}dx\\ \Large =\textcolor{blue}{\frac{1}{4}}\cdot\overbrace{\frac{1}{-3+1}}^{\frac{1}{n+1}}\overbrace{(2x^2-1)^{-3+1}}^{f^{n+1}}+C=-\frac{1}{8}(2x^2-1)^{-2}+C=-\frac{1}{8(2x^2-1)^2}+C[/math][br][br][br]Integraalia [math]\Large \int \sqrt{1+x^3}dx [/math] ei pystytä ratkaisemaan yhdistetyn funktion kaavalla, koska sisäfunktion derivaattaa varten tarvitaan muuttujaa [i]x[/i]. Muuttujia ei kuitenkaan saa lisätä integraaliin. Tämän kaltaiset tilanteet eivät kuulu tämän kurssin aihepiiriin.

Information: Yhdistetyn funktion integraali