Cosntrucció per l'anàlisi del joc "diofàntic"

Aquest applet serveix per explorar les solucions del joc difofàntic explicat al Blog Calaix +ie

Information: Cosntrucció per l'anàlisi del joc "diofàntic"