GeoGebra materiell

[url=https://www.geogebra.org/materials/]GeoGebra materiell[/url] er et sted for å dele det du har laget med egne elever eller andre lærere[br][list][*]Del med alle[/*][*]Del med lenke (via It’s Learning, Fronter etc.)[/*][*]Behold privat[/*][/list][br]Du kan finne mange gode ressurser laget av andre. «Åpen» lisens slik at du fritt kan bruke og bearbeide det du finner[br][list][*]Ikke-kommersielt, like vilkår[/*][*]Vis hvem du har «stjålet» fra[/*][/list]GeoGebra materiell ble tidligere kalt GeoGebra Tube - GeoGebras svar på YouTube[br][br]Noen tips[br][list][*]Del rett fra GeoGebra[/*][*]Gjør GeoGebra-vinduet mindre før du laster opp - 640x480 punkter passer nesten overalt[/*][*]Gjenbruk andres materiell[/*][*]Let etter godbiter og lag en oversettelse[/*][*]Rediger online[/*][*]Søk på engelsk, tysk, fransk og spansk[/*][*]Klikk på navnet til den som har laget ressursen når du finner noe du liker. Da får du opp en oversikt over alt vedkommende har delt. Ofte dukker det da opp uventede godbiter[/*][*]Følg folk som lager bra ting[/*][/list][br]I ([url=https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/product/GeoGebra%205.0.pdf]Kristensen 2015[/url], kaptittel 12) kan du lære mer om hvordan du logger inn og hvordan du kan dele dine ting med andre (lærere og elever). Flere detaljer om GeoGebra materiell finner du i [url=https://www.geogebra.org/m/e9Z6UDu4]den engelske brukermanualen til GeoGebra[/url].[br][br][b]Referanser:[/b][br]Kristensen, T. E. (2015). [i]GeoGebra 5.0 for videregående skole[/i] (3. utg.). Trondheim: Norsk GeoGebra-institutt / Matematikksenteret. Hentet fra [url=https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/product/GeoGebra%205.0.pdf]https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/product/GeoGebra%205.0.pdf[/url]

Information: GeoGebra materiell