Tasakylkisen kolmion piirtäminen

Piirrä tasakylkinen kolmio

  1. Aloita piirtämällä kolmion kärkipiste A Toolbar Image. Napsauta pisteen paikka GeoGebrassa.
  2. Luo kolmion kylkien pituutta varten liukusäädin Toolbar Image napsauttamalla liukusäätimen paikkaa GeoGebrassa (vaikkapa jossakin reunalla). Jos liukusäätimellä on jokin muu nimi, anna sille nimeksi a = 1. Aseta liukusäätimen minimiarvoksi 1 ja maksimiarvoksi 6.
  3. Valitse Toolbar Image Jana kiinteällä pituudella ja napsauta pistettä A (ensimmäinen piirtämäsi piste). Janan pituudeksi kirjoita liukusäätimen nimi eli a ja paina Hyväksy. Luo toinen samanpituinen jana samalla tavalla pisteeseen A.
  4. Siirrä Toolbar Image äsken luotuja pisteitä B ja C hieman erilleen ja yhdistä ne janalla Toolbar Image napsauttamalla pisteitä B ja C.
  5. Mittaa muodostuneen kolmion kaikkien kulmien suuruudet Toolbar Image. Napsauta ensin kulman oikean kyljen pistettä, sitten kulman kärkipistettä ja lopuksi vasemman kyljen pistettä. Lopuksi valitse Toolbar Image Siirrä-työkalu.

Siirrä Toolbar Image kolmion kärkiä ja kokeile liu'uttaa liukusäädintä. Mitä huomaat kulmien suuruuksista?