Синусын уламжлал

Дадлага ажил

1. Хүснэгтийг ажиглаарай. 2. Цэнхэрээр ялгасан утгуудаар координатаа хийсэн цэгүүдийг оруулах мөрөнд оруул. Жишээ нь: (A7,F7) цэгийг оруулсан байна. 3. Цэгүүдийг оруулж дууссаны дараа ямар функцийн график болохыг таамаглаарай. 4. Синусын уламжлал нүдийг сонгож таамаглалаа шалгана уу. Санамж: A баганын утгыг өөрчилж турших боломжтой. Гарны дүрс дээр дарж утгыг оруулаарай.