arbelos

De arbelos is een van die schijnbaar eenvoudige figuren waaronder een meetkundige schat verborgen zit. De arbelos wordt beschreven in een Arabisch manuscript dat een vertaling zou zijn van een Grieks werk, toegeschreven aan Archimedes. Dit 'boek met Lemma's' bebevat 15 stellingen over cirkels. In dit boek onderzoeken we eerst de constructie zelf, de lengte en de oppervlakte ervan. Dan verkennen we hoe we in de figuur bijzondere lijnen en cirkels kunnen tekenen, die ons steeds verder leiden. Maak kennis met een Griekse wereld van cirkels en lijnen.