Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

VH Véletlen háromszög területe

A valószínűségi változó

O(0;0) A (0, 1) intervallumból véletlenszerűen választunk két számot (a, b). P(a; b) és Q(b;a). A valószínűségi változó a PQO háromszög területe.

Az eloszlásfüggvény megadása

Sűrűségfüggvény, várhatóérték, szórás

Sűrűségfüggvény Várhatóérték Szórás Megjegyzés: A fenti GeoGebra fájl valamilyen - a szerző által nem ismert - okból nem számolja a várhatóértéket és a szórást. Ha a felhasználónak erre is szüksége lenne, akkor javasoljuk a letöltését.

A számolás:

Véletlen kísérlet